Izmantošanas noteikumi


  1. E-parāds.lv pārzinis ir SIA Creditreform Latvija.
  2. E-parāds.lv mērķis ir nodrošināt personām piekļuvi informācijai tiešsaistē par SIA Creditreform Latvija lietvedībā reģistrētām aktīvām parādu atgūšanas un tiesvedības lietām.
  3. E-parāds.lv iekļautajai informācijai ir uzziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka.
  4. Šie noteikumi nosaka E-parāds.lv un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem Lietotājiem. SIA Creditreform Latvija ir tiesības jebkurā laikā grozīt lietošanas noteikumus.
  5. E-parāds.lv lietotāja pienākums ir nenodot savus E-parāds.lv piekļuves rekvizītus lietošanai citai personai.
  6. E-parāds.lv lietotājs apņemas neveikt darbības, kas būtu vērstas pret E-parāds.lv drošību, stabilitāti un ātrdarbību.
  7. SIA Creditreform Latvija ir tiesīga pakalpojuma drošas lietošanas un saņemšanas nolūkā noteikt ierobežojumus tehnoloģiskajiem risinājumiem (piekļuves protokolu, operāciju sistēmu un pārlūkprogrammu versijas) ar kuriem šis pakalpojums ir saņemams.
  8. E-parads.lv lietotājam tiek nodrošināta iespēja veikt saistību apmaksu, izmantojot internetbankas pakalpojumus: AS “Citadele banka”, “Luminor Bank” AS, AS “SEB banka”, “Swedbank” AS, Revolut. Maksājums no izvēlētās internetbankas tiek izpildīts, izmantojot maksājumu risinājumu, ko nodrošina UAB “kevin EU”. Maksājumu risinājuma pakalpojuma sniedzēja vispārīgie noteikumi ir pieejami: https://www.kevin.eu/en-lv/docs/terms-and-conditions/.