Latviešu

Kontakti un rekvizīti

Parādniekiem, privātpersonām:

+371 67501390
debt@creditreform.lv
P - Pk 08:00 - 16:30

Rekvizīti apmaksai:
Saņēmējs: Creditreform Latvija SIA, PVN Nr.40003255604
Banka: AS Swedbank SWIFT kods: HABA LV 22
Konta nr: LV78HABA0551008299582
Maksājuma mērķis: Inkasso nr.

Parādniekiem, privātpersonām, kuru saistības cedētas Creditreform:

+371 67491193
saistibas@creditreform.lv
P - Pk 08:00 - 16:30

Rekvizīti apmaksai:
Saņēmējs: Creditreform Latvija SIA, PVN Nr.40003255604
Banka: AS Swedbank SWIFT kods: HABA LV 22
Konta nr: LV76HABA0551043702678
Maksājuma mērķis: Inkasso nr.

Parādniekiem, juridiskām personām:

+371 67501334
creditreform@creditreform.lv
P - Pk 09:00 - 17:30

Rekvizīti apmaksai:
Saņēmējs: Creditreform Latvija SIA, PVN Nr.40003255604
Banka: AS Swedbank SWIFT kods: HABA LV 22
Konta nr: LV78HABA0551008299582
Maksājuma mērķis: Inkasso nr.